۱۳۹۵ سه شنبه ۵ بهمن
اداره كل دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامي
يكي از مهمترين امور معاونت دانشجويي بحث فراغت از تحصيل است و با توجه به اينكه اعتبار دانشجو پس از پايان تحصيلات به مدرك آن ارتباط دارد، فعاليت اين حوزه به صورت يك كار اساسي و پايدار براي دانشگاه از اهميت ويژه اي برخوردار است.

اداره كل امور فارغ التحصيلان با ماموريت هماهنگي ،تدوين آيين نامه ها ، دستورالعمل ها و ايجاد سيستم و رويه يكسان و يكنواخت در سطح كليه واحدهاي دانشگاهي و نظارت بر اجراي مراحل فارغ التحصيلي و صيانت از حقوق دانش آموختگان دانشگاه و تاييد مدارك آنان با لحاظ كردن كيفيت و امنيت بالا فعاليت مي نمايد

انجام اين مهم با اجراي وظايف ذيل تحقق مي يابد :

- صدور بخشنامه هاي مربوط به مراحل فارغ التحصيلي و مدارك

- تهيه فرم هاي خام اعم از گواهينامه موقت ، دانشنامه و مدارك مصوب با اصول امنيتي آن

- تخصيص فرم خام مدارك با شماره سريال هاي يكتا به واحدهاي دانشگاهي برابر نياز اعلام شده

- تهيه نرم افزارجهت ثبت اطلاعات فارغ التحصيلان، تهيه لوح فشرده جهت ارسال اطلاعات ازواحدهاوهمچنين ارتقاء نرم افزار

- تعيين نوع مدارك به دانش آموختگان متناسب مقرارت آموزشي

- بررسي رشته هاي تحصيلي متناسب سال ورود،مصوبات رشته ،سرفصل گذرانده شده بامصوبات شوراي عالي برنامه ريزي
- ايجاد بانك اطلاعاتي جامع از تمامي فارغ التحصيلان دانشگاه از ابتدا تا كنون

- تاييد مدارك واصله پس از بررسي مشخصات دانش آموختگان با اطلاعات آزموني ، مدارك پايه ، وضعيت تحصيلي فرد در طول دوره و...

- ثبت سوابق مدارك فارغ التحصيلان در بايگاني ديجيتالي

- چاپ هولوگرام و ديتافويل (برچسب امنيتي )جهت افزايش ضريب امنيت بر روي مدارك فارغ التحصيلان

- تهيه نامه مربوط به ارسال مدارك تاييد شده به واحدهاي دانشگاهي ذيربط و همچنين مدارك عودت داده شده با ذكر علت عودت مدارك

- تاييد ريزنمرات قابل ترجمه دانش آموختگان متناسب درخواست افراد ذينفع

- كنترل و رسيدگي مدارك تحويل داده شده در واحدها از طريق دريافت صورتجلسات مصرف مدارك و مستندات ضميمه آنها

- ابطال فرم هاي مخدوشي و ثبت آن در بانك اطلاعاتي بمنظور جلوگيري از هرگونه سوء استفاده

- پاسخگويي به استعلام هاي سازمان ها و موسسات براساس سيستم جامع اطلاعات مربوط به فارغ التحصيلان در اين اداره كل و تاييد اصالت مدرك يا جعل آنها و در صورت لزوم انعكاس موارد جعل به دواير ذيربط

- بررسي سوابق و اسناد مرتبط به مفقودي مدارك و صدور مدارك المثني برابر ضوابط و دستور العمل هاي مربوطه

- بررسي سيستماتيك وضعيت امور فارغ التحصيلان واحدها و مراكز دانشگاهي و تهيه گزارش هاي مربوطه ، بمنظور رفع مشكلات و تسريع در تنظيم و ارسال مدارك دانش آموختگان

- نظارت و كنترل عملكرد امور فارغ التحصيلان واحدهاي دانشگاهي از طريق سيستم هاي مكانيزه موجود در اين اداره كل

- تاييد مدارك دانشگاهي جهت ترجمه و ارائه به اداره مترجمين رسمي قوه قضائيه و وزارت امور خارجه

- راه اندازي سيستم اينترنتي استعلام مدارك فارغ التحصيلان براي ادارت داخلي

- هماهنگي با سازمان وظيفه عمومي جهت صدور معافيت هاي تحصيلي

- اخذ و ابلاغ آخرين ضوابط و دستور العمل هاي وظيفه عمومي جهت هماهنگي با ضوابط موجود دانشگاهي و ابلاغ آنها به واحدهاي دانشگاهي

- نظارت بر عملكرد واحدهاي دانشگاهي در رابطه با اجرا صحيح ضوابط و قوانين وظيفه عمومي

- هماهنگي و برگزاري كارگاه ها و دوره هاي آموزشي براي مسئولين و كارشناسان ادارات فارغ التحصيلان واحدهاي دانشگاه

- هماهنگي و برگزاري كارگاه ها و دوره هاي آموزشي براي كارشناسان امور مشمولين واحدهاي دانشگاه

- استخراج و تهيه ليست دانشجويان ممتاز جهت استفاده از سهميه ممتازين و اعلام آن به مركز آزمون در مقاطع مختلف تحصيلي

- هماهنگي و بررسي عناوين رشته هاي تحصيلي جهت درج در دفترچه آزمون

اهداف :

- تسريع در صدور مدارك فارغ التحصيلان در حداقل زمان ممكن

- مكانيزه كردن سيستم

- به حداقل رساندن هزينه در صدور مدارك فارغ التحصيلان و حداكثر رساندن تسهيلات براي فارغ التحصيلان

- ايجاد ارتباط با فارغ التحصيلان از طريق سايت معاونت دانشجويي

- به حداقل رساندن جعل مدارك فارغ التحصيلان

چشم انداز :

- ايجاد سيستم جامع و يكپارچه فارغ التحصيلان در سطح كل دانشگاه
1394/02/25
آیین نامه ها و فرآیندها
مقاله ها
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مي باشد.
Powered by DorsaPortal